Det politiske flertallet i Trondheim tar omsider grep for å rydde opp i forholdene rundt bo- og aktivitetstilbud for byens funksjonhemmede. Det er en ryddeaksjon som burde vært gjort for lenge siden, skriver vår kommentator. Fra venstre Marte Løvik (Sp), Erling Moe (V), Geir Waage (Ap) og ordfører Rita Ottervik (Ap). 

Opprydding på overtid

Bo- og aktivitetstilbudet (BOA) til byens funksjonshemmede har lenge vært altfor dårlig. Det har ikke manglet på advarsler. Oppryddingen kommer veldig sent.

Flertallet i trondheimspolitikken har lagt frem sitt forslag til budsjett for neste år. Der skal BOA omsider styrkes med til sammen 16 millioner kroner, sammenlignet med rådmannens opprinnelige forslag. Det skulle bare mangle. Oppryddingen kommer sent, men forhåpentligvis markerer dette en ny linje i den politiske kursen for denne svake gruppen. Selv om det trolig er behov for enda flere penger til denne tjenesten enn det som det nå legges opp til.