Det er ingen problem med å finne inndekning for uforutsette utgifter dersom beløpet er stort nok, som for bergingen av fregatten «Helge Ingstad». Budsjettkameratene i regjeringen finner inndekning hos de svakeste i samfunnet, mener innleggsforfatteren.  Foto: NTB / Scanpix

Et statsbudsjett der småligheten rår

Av de ting man kan undre seg over når det gjelder politikk, er den merkelige småligheten som ofte stikker hodet fram, særlig når statsbudsjettet skal behandles.

I politikken gjelder de store talls lov, som sier at jo flere nuller i en budsjettpost, jo lettere glir den gjennom i Stortinget (på godt norsk betyr det at politikerne ikke skjønner noe av det de vedtar). Å «finne» 50 millioner for å heve fregatten Magnus Blinde, Erling Skakke eller hva den nå het var enkelt, og et nytt skip til 4 milliarder vi bare ha. Dessuten, å smelle av 30 000 per stortingsrepresentant på fest og moro skulle da bare mangle. De har en tung jobb, har bare en liten million i lønn og reiser mye, om enn gratis.