Et «norskfag» der man bare skal lære det ene av de to offisielle norske språkene vi har, vil bare være et halvt norskfag, skriver Marianne Knudsen. 

Vi må gjøre noe med nynorsken

Hvorfor er det sånn at så mange ungdomsskoleelever synes nynorsk er verdens kjipeste fag?

Mange kan kjenne seg igjen i de lange nynorsktimene på ungdomsskolen og diskusjonen i friminuttet, eller kanskje ikke en diskusjon, men mer en stadfesting av hvor kjipt det er å ha nynorsk.