«I Lykkeland stifter vi bekjentskap med den særs handlekraftige Arne Rettedal» skriver Ola Borten Moe. Rettedal spilles av Vegar Hoel. 

Kunne vi skapt Lykkeland i dag?

Mange av oss kikker med fascinasjon på NRKs storsatsing «Lykkeland» for tiden. Så kan man spørre seg; ville noe tilsvarende vært mulig i dag?

Det er mange refleksjoner som kan gjøres med utgangspunkt i Norge i 1970 og Norge i dag, jeg har noen jeg ønsker å dele.