Overskudd på svin: Lagrene med svinekjøtt er rekordstore, samtidig som nordmenn bør spise mindre kjøtt. Det fordrer omstilling i norsk matproduksjon, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Vi bør produsere og spise mindre kjøtt

Rekordstore lagre med norsk kjøtt i en tid hvor kjøttforbruket bør ned, bør mane til omstilling i norsk landbruk.

Ferske tall fra Nortura viser rekordstore lagre med kjøtt. Over 10 000 tonn kjøtt på lager er rundt fire ganger så mye som samme tid i fjor. Overproduksjon av kjøtt er et problem med flere sider. Løsningen er nok ikke at nordmenn spiser mer kjøtt. Tvert imot bør vi spise noe mindre kjøtt. Det bør også prege utviklingen av norsk landbruk framover.

Vi har vanskelig for å se for oss at nordmenn flest vil bli veganere eller vegetarianere med det første. Kjøtt er for svært mange en naturlig del av kostholdet her til lands. I et Norge som er i ferd med å gro igjen, er beitedyr en tradisjonsrik måte å ta vare på kulturlandskap på. Sauehold er en utsatt næring, og lammekjøtt er en av de beste råvarene norsk landbruk har å by på.

Det er økende bevissthet om at det vi putter i munnen av kjøtt og fisk, berører dyrevelferd, distriktspolitikk, helse, klima og bærekraft. Det vil sannsynligvis vært smart, både for nordmenn og norsk landbruk, å innstille seg på et grønnere kosthold. Ikke mindre norsk matproduksjon, men mer framtidsretta produksjon.

Helsedirektoratet anbefaler med god grunn nordmenn å begrense mengden av inntak av bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Også i et klimaperspektiv er det gode grunner til å redusere kjøttforbruket. Oversikten over utviklingen i matvareforbruket i Norge fra 1950-tallet til i dag, gir et bilde av utrolig velstandsøkning, illustrert av en påfallende stor økning i kjøttforbruket.

Fra 1953 til 2006 ble kjøttforbruket pr. innbygger i Norge fordoblet, fra 33,3 kilo pr. år, til 66,3 kilo pr. år. Fram til 2016 økte kjøttforbruket ytterligere, til 72,2 kilo for gjennomsnittsnordmannen. Slik kan det ikke fortsette. Kjøttforbruket bør gå noe ned og ikke opp.

Markedsubalansen er størst for svinekjøtt og sannsynligvis et økende problem. Norturas prognoser for 2019 viser et overskudd på 5400 tonn, på toppen av drøyt 6000 tonn som alt ligger på lager. Forklaringen på det store overskuddslageret er mer effektiv produksjon og fallende marked. De voksende lagrene bør tas som et signal om behov for omstilling.