Prosjektleder Ingvild Dahl og kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Nereid, legger frem en ny handlingsplan mot mobbing, vold og seksuell trakassering. Den bør politikerne i bystyret sørge for at blir satt ut i livet, skriver vår kommentator. 

Ikke en plan for skrivebordsskuffa

Vi har alle sviktet i kampen mot mobbing. Trondheim har laget en god plan for bedre barnefellesskap. Men en god plan er bare halve jobben.

Byens innbyggere og politikere skal være glade for at vi har en skoleledelse som tenker helhetlig, nytt og som er interessert i å lytte til ny kunnskap og nye stemmer om mobbing blant barn og unge. Nå må planen følges opp.