Planen om grønn strek fra 2016 ble aldri en plan for varig jordvern i Trondheim. Nå ønsker flere partier i bystyret ny behandling av planen. Det gir anledning til å rette opp feilene som ble begått i forrige runde, skriver vår kommentator. 

På tide å rette opp feil fra i går

Grønn strek ble aldri en plan for varig jordvern i Trondheim. Nå har bystyret mulighet til å gjøre noe med det.

MDG, Venstre, Sp og KrF vil ha en ny politisk behandling av den grønne streken i Trondheim. De mener planen for å sikre enkelte områder mot boligbygging mangler troverdighet. Det skjer etter Adresseavisens avsløringer av tidligere bystyrepolitiker Rune Olsøs rolle i Kystad-saken. Forslagsstillerne mener avsløringer knyttet til den politiske prosessen rundt saken skaper et behov for omkamp om hvor den grønne streken skal gå.