«Uken hos mamma er i mammas verden. Mamma sin verden er meget ulik fra pappa sin verden» skriver Ingvil Dalseg. 

De ble skilt for to år siden

Hverdagene var blitt for mange, diskusjonene for store, kjærligheten opphørte et sted på veien.

De hadde søkt hjelp og jobbet for forholdet, men det var klart de måtte gå hver til sitt og det var det beste. En periode fylt med kaos for alle parter fulgte, men hverdagene kom igjen. Men hverdagene ble annerledes, veldig annerledes.