Klæbuordfører Kirsti Tømmervold og trondheimsordfører Rita Ottervik skrev under intensjonsavtalen om kommunesammenslåing i 2016. Nå legges steinene for en ny kommune og hvordan den skal organiseres politisk. Sammenslåingen bør være en utmerket anledning til å skape økt engasjement fra innbyggeren og nye måter å drive lokalpolitikk på, skriver vår kommentator. 

Blanke ark for en ny kommune

Trondheim og Klæbu blir én kommune fra 2020. Det gir unike muligheter for åpenhet, innflytelse fra innbyggerne og helt nye måter å drive politikk på.

Dette er anledningen for å starte med blanke ark, og ha hårete mål for en kommune der det er kort avstand mellom politikere og byens innbyggere. Der åpenhet, solide etiske regelverk og folkelig engasjement preger hverdagen. Er det mulig at denne sammenslåingen kan resultere i økt interesse og engasjement for lokalpolitiske forhold?