Innovasjonssenteret sett fra sør. 

Trenger Oppdal en 90 meter lang låve midt i sentrum?

Midt i Oppdal kan det reise seg en bygning nesten på størrelse med Slottet. Blir et utydelig sentrum bedre av det?

Oppdal sentrum trenger en oppstramming. Stedet mangler definerte gater der det er naturlig å rusle, ta en kaffe og handle småting. Sentrum er i dag dominert av parkeringsplasser og kjøpesenter, og det er vanskelig å få øye på et opplagt møtested.