Rådmann Morten Wolden la tirsdag frem sitt forslag til budsjett for Trondheim kommune neste år. Rådmannen har i et regnestykke vist at det høye sykefraværet i kommunen påfører budsjettet utgifter på rundt 100 millioner kroner hvert år. Nå må noen sørge for at sykefraværet går kraftig ned, skriver vår kommentator.   Foto: Ola Vatn

Den store budsjettlekkasjen

Det lekker millioner fra kommunebudsjettet i Trondheim. Et skyhøyt sykefravær koster millioner hvert år. Nå må noen finne ut hva som kan gjøres med det.

Er ansatte i Trondheim kommune sykere enn andre? Jeg tviler på det. Men sykefraværet i kommunen er skyhøyt. Det påfører kommunen 100 millioner kroner i ekstra utgifter hvert år. Det viser beregninger som rådmannen har gjort i forbindelse med budsjettet for neste år.