«Problemet har en annen side – at vi i iveren etter stadig å sjekke de friske kan komme til å forsømme pasientgrupper som vi kanskje kunne og burde gjort mere for» skriver Steinar Westin.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Legeforeningens kloke valg

For halvannen uke siden lanserte Legeforeningen en bredt anlagt kampanje mot det vi kaller overdiagnostikk og overbehandling – at «mer» ikke alltid er bedre, og at det iblant kan bli for mye både av undersøkelser og behandlinger i helsetjenesten. Er kampanjen et klokt valg?

Det kan høres rart ut – i en helsetjeneste preget av budsjettkriser, mangler og tilkortkommenhet – at noen skal bekymre seg over at det også kan bli «for mye». En ekstra undersøkelse, et MR-bilde for sikkerhets skyld, eller noen ekstra laboratorieprøver hos fastlegen – det må da bare gi større trygghet for at vi ikke overser noe? Kanskje noe viktig?