Onsdag hevet Norges Bank rentenivået. Grunnen er at det går bra med den norske økonomien. De som er uenige, mener først og fremst at sentralbanken er for pessismistisk. 

Lyse tider for norsk økonomi

Renta går opp, og økonomien vokser. Spørsmålet nå er ikke hva som kan gå galt, men hvor bra det kommer til å bli.

Økonomien vokser i Norge. Ifølge Norges Banks nye pengepolitiske rapport kan vi regne med en vekst på 2,5 prosent, og det vil antakelig bli enda mer i årene som kommer. Arbeidsledigheten er så lav at stadig flere bedrifter melder at mangel på frisk arbeidskraft kan hindre videre vekst. Det går med andre ord ikke bare bra, det går nesten for bra.