Både Studentersamfundets leder Eirik Sande (t. v.) og NTNU-rektor Guunnar Bovim er begeistret for at det nbå blir mulig å bygge på fengselstomta bak Samfundet. 

Nybygg bak Samfundet er bra for både NTNU, studentene og byen

Trondheim fikk en usedvanlig god nyhet denne uka. NTNU og kommunen sørger for at Nidelva blir rassikret, slik at det kan bygges på fengselstomta bak Studentersamfundet.

Dermed ligger mye til rette for at NTNUs nye universitetsområde får sitt tyngdepunkt nær Elgeseter bru. Rassikringen betyr også at Samfundet kan få et tilbygg som de har ønsket seg i 60 år.

NTNU bevilger 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva foran Studentersamfundet. Det utløser en tilsvarende bevilgning fra Trondheim kommune. De 15 millionene vil bety mye for NTNU, for byutviklingen i området og for studentmiljøet i Trondheim. Det runde huset er tettpakket med aktiviteter, og studentene har i flere tiår arbeidet for å få bedre plass. Det er deres pågangsmot som er årsaken til at byen nå får denne gavepakken.

Når planene om et tilbygg kan bli realisert, er det et lykketreff at det skjer samtidig med at NTNU planlegger sin nye campus. Flere undervisningssteder omkring i byen skal samles på og ved Gløshaugen. NTNU har tidligere sagt at de vil bygge vestover mot St. Olavs hospital. I det siste har de likevel snakket om at det også er mulig å utvide sørover, mot Lerkendal, siden Trondheims politikere har sagt at det ikke er aktuelt å bygge i Høyskoleparken.

Mulighetene for å bygge på fengselstomta bak Samfundet har lenge vært uavklart, siden området har kvikkleiregrunn. Rassikringen rydder denne usikkerheten av veien. En åtte til ti meter bred fylling langs elvebredden vil også gi byen en ny park.

LES OGSÅ: Både Ap og Høyre jubler over nyheten

Vi håper universitetet arbeider videre med planene om et senter for kunst, arkitektur, musikk og design på fengselstomta. En samling av slike fag vil danne et kraftsenter, og det vil bli naturlig å se på mulighetene for å bygge det nye NTNU i kontakt med byen.

Da vil det nye universitetsområdet få sitt tyngdepunkt nærmere Elgeseter bru, heller enn i sør. Rassikringen vil i så fall få store ringvirkninger og føre til bedre kontakt mellom universitetet og byen. Det vil gi gevinster for begge parter.

Les også kommentaren: NTNU trenger en innfallsport ved Samfundet