Tea Party: - Hvordan synes vi integreringen av først Tea Party-bevegelsen, og så Trump-bevegelsen i det republikanske partiet i USA har fungert? Har det «elevert» debatten og vært en seier for det frie ord? spør Snorre Valen. Bildet av Donald Trump som taler på et Tea Party-møte i Florida ble tatt allerede i 2011. 

Den overdrevne troen på egen motstandsevne

Enkelte myter er mer seiglivete enn andre.

Som for eksempel at farlig tankegods forsvinner av seg selv, bare vi slipper tankegodset mer til. Ideen er vel at vi gjennom fri og åpen debatt, og det rasjonelle ords kunst, overbeviser hverandre om at de ytterliggående, de ekstreme, de som bygger opp under frykt og mistillit, tar feil. At «trollet sprekker i sola».