Flyktningpolitikken til Arbeider partiet fremstår ikke som noen flyktningpolitikk, men som et kompromiss over talepunkter politikere kan benytte seg av i den kommende valgkampen, skriver signertforfatteren. Masud Gharahkhani, leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, la i forrige uke fram forslag til hvordan partiets innvandringspolitikk bør se ut. 

Ingen voksen innvandringspolitikk

De voksne skulle ordne opp, endelig skulle vi få ansvarlig politikk, men slik ble det ikke.

Arbeiderpartiets innvandringsutvalg har presentert utkastet til det som i alle fall skal danne grunnlaget for en fastsatt innvandringspolitikk for partiet. I en årrekke nå har vi - i betydningen oss som mener innvandringspolitikken er for streng, urettferdig, unyansert og for min egen del reaksjonær - fått høre at vi må roe oss ned. Vi trenger en sivil debatt. Følelsene må legges til side, la de voksne ta seg av dette, så blir det bedre.