Abortforslag langt over streken

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark foreslår å sette grensen for selvbestemt abort til uke 24 og vil fremme forslaget på ungdomspartiets landsmøte i slutten av oktober.

Abortspørsmålet er komplisert, men å tillate fri abort på levedyktige fostre er for ekstremt.

Hansmark begrunner forslaget med at vi må harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia, som tillater selvbestemt abort fram til uke 21 og 24. Han ser ingen grunn til at vi skal være mer konservative enn disse landene og argumenterer med at de færreste fostre er levedyktige før uke 24. Han mener at det ikke ligger en god begrunnelse bak dagens grense på 12 uker.

FIKK DU MED DEG DENNE? Mobbetallene må ned

Det er mange dilemmaer knyttet til selvbestemt abort, både etiske, moralske og helsemessige. Sett i lys av dette, blir Hansmarks argumentasjon altfor ensidig. Han legger til grunn fosterets utvikling, og peker på at det er først ved uke 24 at sentralnervesystemet er utviklet slik at fosteret kan føle smerte. Man er på etisk ville veier dersom man åpner opp for en slik argumentasjon.

I dagens abortlov må abort etter uke 18 være begrunnet med «særlig tungtveiende grunner». Det er ikke lovlig å utføre en abort dersom man kan anta at fosteret er levedyktig. Ved for tidlige fødsler kan foster helt ned i 21 uker reddes. Forskere på området fastslår dessuten at de foreløpig vet lite om hva et foster opplever.

Også AUF åpner for å utvide grensen og vil med stor sannsynlighet gå inn for 18 uker på sitt landsmøte i oktober. Etter at det ble kjent, advarte overlege Torbjørn Moe Eggebø på St. Olavs hospital mot en utvidelse.

Han peker på at en abort vil være mer belastende for en kvinne lenger ut i svangerskapet, og at det er grunn til å tro at flere vil velge abort om man utvider grensen. Fra uke 15 er det mulig å se fosterets kjønn, og det er uheldig hvis kjønn er årsaken til at man velger å avbryte svangerskapet.

Aborttallene har de siste årene vært historisk lave, noe som indikerer at dagens abortlov fungerer godt.

LES OGSÅ: Reitans plan er ikke det byen trenger