Digital hverdag: Mobiltelefon, Ipad og andre digitale dingser blir stadig vanligere i norske klasserom. Men flere skoler forbyr må mobiltelefon i skoletiden. 

Ungene lærer ikke mobilvett uten mobil

Hverdagen blir mer og mer digital, ikke minst i skolen. Da er det underlig at læreren beslaglegger mobiltelefonen.

Over 630 000 elever i den norske grunnskolen startet et nytt skoleår mandag. Noen av dem vil bruke mye skoletid på å fikle med telefonen. Andre får ikke lov. Flere ungdomsskoler har innført mobilforbud. Rosenborg ungdomsskole ble mobilfri fra mandag, blant annet fordi foreldrene har ønsket seg det. Andre vurderer om de skal følge etter.