Meningsløst: Karolinerne døde i hopetall. Sivilbefolknngen ble påført enorme lidelser, alt til ingen nytte. Dette bildet er fra «Elden» på Røros. 

Krigens totale meningsløshet

Tenk deg at det kom så mange soldater til Trondheim at folketallet ble fordoblet. Slik var det for 300 år siden.