«Kom dere på banen!» skriver Ola Borten Moe, som vil ha mer oppmerksomhet om de viktige sakene for Midt-Norge. 

Hvem driver frem de viktige sakene for Midt-Norge?

Det er til enhver tid en rekke saker som er av stor betydning for enhver landsdel, også vår. Ingen saker er viktigere enn de blir gjort til. Uten oppmerksomhet blir heller ikke sakene viktige.

I mangel av en regionavis som følger opp saker av strategisk betydning for regionen over tid, er derfor spørsmålet om vi har strukturer og folk som makter å definere og følge opp saker overfor oss selv og nasjonale myndigheter. Jeg vil påstå at mangel på regional vilje og evne er et problem for regionen, som svekker våre muligheter til å drive gjennom viktige saker for oss som bor her. La meg ta noen eksempel: