Israelske myndigheter deporterer ikkevoldelige observatører og vil innføre straff for den som tar bilder av soldater. Soldater overvåker bønnen ved Klagemuren, med den omstridte Klippemoskeen i bakgrunnen  Foto: Siri Wahl-Olsen

Prinsen er mer velkommen til Israel enn vi frivillige

Denne uka kommer prins William på offisielt besøk til Israel og Øst-Jerusalem. Norske og svenske frivillige ble før helgen deportert, da de kom til landet for å gjøre ikkevoldelig tjeneste.

Alle er åpenbart ikke like velkomne til landet som den engelske prinsen er. Han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem, men han skal også møte presidenten for den palestinske selvstyremyndigheten, Mahmoud Abbas. Prinsen skal dessuten snakke med ungdommer både fra Israel og fra det annekterte Øst-Jerusalem.