Samisk aktivist: Sørsamen Elsa Laula Renberg var reineier, politiker og en viktig foregangsperson for samenes rettigheter. 

Kvinner i kø for å hedres

14 gater blir navnløse når Trondheim slår seg sammen med Klæbu, men det finnes flust av kvinner å velge i når veiene skal døpes på nytt.

Adresseavisen skrev i går at 14 gater/veier blir navnløse når Trondheim slår seg sammen med Klæbu i 2020. Dagens to kommuner har 14 «doble» gatenavn, noe som betyr at halvparten må omdøpes for å ikke skape trøbbel for blant annet nødetater. Men hva skal barnet hete – det er spørsmålet.

Fin frue: Gudlov Hveding Mølmann var byggfrue og ledende i selskapslivet i Trondheim på midten av 1700-tallet. 

Fin frue: Gudlov Hveding Mølmann var byggfrue og ledende i selskapslivet i Trondheim på midten av 1700-tallet. 

Arkeologer: Anne Stine Moe Ingstad (1918-1997) var arkeolog fra Lillehammer, men gift med arkeolog og pelsjeger Helge Ingstad fra Meråker. Noen mener paret fortjener en vei oppkalt etter seg, Anne Stine og Helge Ingstads veg. 

Arkeologer: Anne Stine Moe Ingstad (1918-1997) var arkeolog fra Lillehammer, men gift med arkeolog og pelsjeger Helge Ingstad fra Meråker. Noen mener paret fortjener en vei oppkalt etter seg, Anne Stine og Helge Ingstads veg. 

Ordfører: Anne-Kathrine Parow (1938-2001) var Arbeiderparti-politiker og Trondheims første kvinnelige ordfører. 

Ordfører: Anne-Kathrine Parow (1938-2001) var Arbeiderparti-politiker og Trondheims første kvinnelige ordfører. 

Heltinne og multikunstner: Reidun Aune (1915-2004) var en velkjent skikkelse i Trondheims bybilde. Hun var kjent for mye, blant annet var hun musikkpedagod, laget dokketeater og markerte seg som miljøaktivist. 

Heltinne og multikunstner: Reidun Aune (1915-2004) var en velkjent skikkelse i Trondheims bybilde. Hun var kjent for mye, blant annet var hun musikkpedagod, laget dokketeater og markerte seg som miljøaktivist. 

Allerede hedret: Lisbeth Nypan (ca 1610-1670) fra Leinstrand ble beskyldt for å være heks og ble dømt til døden ved brenning. Hun har både fått en vei på Kattem oppkalt etter seg, samt at det i 2005 ble avduket en skulptur på Nypvang skole i Leinstrand. Skulturen er laget av Steinar Garberg. 

Allerede hedret: Lisbeth Nypan (ca 1610-1670) fra Leinstrand ble beskyldt for å være heks og ble dømt til døden ved brenning. Hun har både fått en vei på Kattem oppkalt etter seg, samt at det i 2005 ble avduket en skulptur på Nypvang skole i Leinstrand. Skulturen er laget av Steinar Garberg.