«Vi leser stadig om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge» skriver Ola Borten Moe. 

Er mer trygd svaret på barnefattigdom og økte forskjeller?

Kanskje skal vi legge til rette for at folk som ikke har forutsetninger til å yte fullt ut likevel får delta med utgangspunkt i de forutsetningene de har. Eller gå enda lenger – kreve at folk deltar fremfor å motta passive trygde- og sosialytelser.

Vi leser stadig om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Det er ingen tvil om at samfunnet må trå til for å gi alle våre borgere anstendige livsvilkår og en rimelig sjanse til å lykkes. Bedre trygdeordninger og fortsatt utvidelse av det sosiale sikkerhetsnettet er likevel et for enkelt svar på en vanskelig og sammensatt problematikk.