For å motvirke mobbing er gode fellesskap blant barn og unge viktig. Samtidig er fellesskapet under press i vårt samfunn.  Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Du får mye igjen for å si hei

I vår egosentriske tidsalder er det snodig nok lite som gir mer status enn masse venner og stort nettverk. Likevel er fellesskapet under press.

Vi tørster etter fellesskap. Forskning forteller at de lykkeligste menneskene, altså de som er tilfredse med livet, er folk som først og fremst har gode relasjoner. De er mennesker som bruker mye tid på kjæresten, venner og familien. (Porsche, villa og nye sko kan også gjøre deg lykkelig, men det sorterer under kortvarig lykke).