Erling Moe foreslår at det blir søknadsplikt hvis man vil bygge om boliger til hybelhus i bydeler som er utsatt for hyblifisering. 

På høy tid at hybelutviklingen blir stoppet

I flere tiår har kommunen påstått at de er maktesløse: De kan ikke hindre at huseiere bygger om boligene sine til hybelhus. I dag kan bystyret vedta et tiltak som vil hjelpe. Det burde skjedd for mange år siden.

Adresseavisen skrev i vinter flere artikler om hybelutviklingen i Trondheim som blant annet viste at halvparten av huseierne på Møllenberg ikke bor der selv. Som mange ganger tidligere svarte kommunen at så lenge det er kjøkken, stue og bad i en leilighet, kan man bygge så mange soverom man vil uten å søke.

Mangelen på kommunalt initiativ har påført byen store problemer. Særlig Møllenberg har fått en altfor ensidig befolkningssammensetning. Ombyggingen til hybler har resultert i at den unike trehusbebyggelsen viser tydelige tegn til forfall.

Nå tar kommunalråd Erling Moe (V) tak i problemet. Han foreslår i bystyret torsdag at kommunen innfører søknadsplikt for alle som vil dele opp boliger til hybler. Han vil at dette skal gjelde i utsatte bydeler som Møllenberg, Rosenborg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya og Bakklandet.

Samme søknadsplikt kan også bli aktuell i andre områder som er truet av sterk hyblifisering. Det er en bestemt paragraf i plan- og bygningsloven som gjør det mulig å innføre en slik søknadsplikt.

Vi er slett ikke tilhengere av at myndighetene detaljregulerer hvordan folk bruker sin egen bolig. Men når folk flytter ut og stadig flere bygårder blir gjort om til hybler, får det konsekvenser for store områder. Moes forslag kan føre til at utviklingen blir kraftig bremset opp . Det er helt nødvendig.

Samtidig er det svært beklagelig at søknadsplikten er blitt aktuell først nå. Lovtekstene viser at den kunne blitt innført for over 30 år siden. I plan- og bygningsloven fra 1985 sto det at kommunestyrene gjennom en vedtekt kan bestemme at huseiere må ha tillatelse før de kan slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Campus vil føre til mer hyblifisering

Når det blir vanskeligere å bygge om bygårder til hybler, vil det føre til en bedre byutvikling. Søknadsplikten vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men den kan bety at flere sentrale bydeler får beholde dagens preg av mangfold og godt vedlikeholdte hus.