«Et viktig politisk spørsmål burde være hvordan vi kunne økt norsk matproduksjon på norske ressurser fra 40 prosent av det vi trenger betydelig» skriver Ola Borten Moe. 

Vi må produsere mer mat selv

Endelig ser våren ut til å komme. Vinteren har vært lang og kald. Med våren kommer våronn, liv, grøde og grønt. Men på et stadig mindre areal hvert år skal det dyrkes korn, gras og annen mat.

Dyrket mark bygges ned eller går ut av produksjon i stort tempo. Verst i klassen er Trondheim og Trøndelag. Dypest sett handler dette om mangel på respekt for det arbeidet generasjonene før oss har lagt i å bryte ny jord og dyrke den. Det er ikke få timer som er lagt ned i hvert mål dyrket mark.