NRK-debatt: Kulturminister Trine Skei Grande (t.v.) mottar rapport om NRKs ansvar for mediemangfoldet av Mari Velsand direktør i Medietilsynet. Nå er det på tide det tas noen grep i mediepolitikken, skriver Adresseavisen på lederplass. 

NRK-debatt med syke mødre

Dårligere tilbud fra NRK er neppe løsning på mediebransjens utfordringer.

Tirsdag presenterte Medietilsynet en rapport om NRK på oppdrag fra Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at stortingsmeldingen om allmennkringkasting og mediemangfold, «Open og opplyst» (2015), foreslo en bestemmelse i NRK-plakaten om at NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til norsk mediemangfold. Rapporten bør ikke brukes til å frikjenne NRK for kritikk, men heller skape mer debatt om hvordan NRK bedre kan bidra til mangfold.

I en tid med kraftig nedbemanning i private medier og finansieringsmodeller under press, er det fornuftig å se på NRKs rolle i det totale mediebildet. Hvis NRK blir for dominerende og bidrar til å svekke aktører som lever av egne inntekter, vil det kunne svekke tilbudet til publikum. Rapporten konkluderer med at det ikke er konkurransen fra NRK som skaper problemer for kommersielle aktører.

Rapporten har lignende konklusjoner som en rapport fra Handelshøyskolen BI tidligere i år. «Bekymringen om at NRK skviser lokalavisene er overdrevet, for ikke å si en myte», het det i BIs rapport, som viste til at brukerne av NRKs lokale nyhetsstoff på nett også er brukere av lokalaviser på nett. Redusert eller dårligere tilbud fra NRK vil kunne ramme publikum mer enn det hjelper på den øvrige mediebransjens utfordringer.

Flere redaktører fra konkurrerende medier har kritisert Medietilsynets rapport for å «frikjenne» NRK. Rapporten har flere svakheter og diskutable sider. Blant annet ser den ensidig på nyhetsdekning på nett og problematiserer i liten grad andre områder hvor grenseoppgangen mellom NRK og kommersielle medier også bør diskuteres.

NRK må tåle og regne med mer diskusjon framover om hvordan institusjonen forvalter sitt ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet. Etter at mediepolitikken lenge har vært til utredning og på vent, har kulturministeren tatt til orde for et bredt forlik om mediepolitikken i Stortinget. Det trengs, og det haster.