«Regjeringen, ved Sylvi Listhaug, har satt ned et nytt utvalg. Dette skal vurdere om beredskapslovgivningen behøver en utvidelse, og om regjeringen «også i fredstider» skal kunne tilsidesette lovgivningen og enkeltpersoners rettigheter» skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. Bildet er fra Listhaugs besøk i Ullersmo fengsel. 

Ufrivillig totalitært

Regjeringen ønsker ikke et totalitært samfunn, men de kan snart se seg tvunget til å skape et. Derfor er deres nye utvalg skummelt.

Regjeringen, ved Sylvi Listhaug, har satt ned et nytt utvalg. Dette skal vurdere om beredskapslovgivningen behøver en utvidelse, og om regjeringen «også i fredstider» skal kunne tilsidesette lovgivningen og enkeltpersoners rettigheter. Man har historien på sin side når man frykter at høyrepopulister ber om utvidede beredskapsfullmakter. Det er nok også noe av grunnen til at regjeringen, ved Erna Solberg på Twitter, følte for å uttrykke at dette ikke er Listhaugs egen idé.