Nå målene: Det er dyrt å bygge master for elektrifisering og det bidrar lite til å nå målene for styrking av Trønderbanen, skriver Torgeir Anda. 

Linjeskifte for Trønderbanen

Arbeidet med å gjøre Trønderbanen til et bedre tilbud må starte nå. Da er det viktig å vite hva som er målet med investeringer for milliarder. Målet er et tilbud som går oftere, raskere og er renere.

Målet er å øke antall passasjerer dramatisk. Det viktigste for å oppnå det er å kutte reisetiden med minst en halv time mellom Trondheim og Steinkjer. Det er det som binder Trøndelag sammen.