Møtested: Klett har et tydelig, lite sentrum, og det kan utvikles hvis trafikken blir mindre plagsom. 

Klett kveles, men kan få nytt liv

Hvis folk på Tyholt, Lade og Ugla hadde blitt behandlet som beboerne på Klett, ville det blitt ramaskrik. Nå må noe skje.

Klett er sørvendt, solrikt og frodig. Men stedet kveles av eksos, tungtrafikk og anleggsarbeid. Det som kunne vært en idyllisk innfallsport til Trondheim, er i stedet en trafikkmaskin vi helst vil komme oss forbi så fort som mulig.

Akkurat nå ser området ut som en slagmark, og vi forbanner rundkjøringer og anleggsarbeid. Men den nye, brede, flotte E6 skal være ferdig våren 2019. Da skal vi dundre forbi i enda høyere fart enn før, og Klett kan seile sin egen sjø, gjemt bak en jordvoll.

Eller har Klett seilt sin egen sjø lenge nok? Bystyret i Trondheim vedtok allerede i 2010 at det må legges en plan for utviklingen av området. Åtte år senere har ingenting skjedd. Det vil si: Det har skjedd mye i området rundt sentrum, og Klett har opplevd en klattvis og tilfeldig utbygging. Men det finnes fortsatt ingen plan.

LES OGSÅ: Folk på Ranheim og Klett er lei av å vente på bydelsplaner

Klett trenger ny skole, omsorgsboliger, gang- og sykkelveier og tiltak som får orden på trafikken. Folk på Tyholt, Ugla og Lade ville ha laget et heidundrende bråk for lenge siden, men på Klett har de ikke klaget – før nå. Tirsdag kveld inviterer Leinstrand idrettslag til et folkemøte der de spør om framtidas Klett skal være et veikryss eller et levende bygdesentrum. Foreløpig er området et veikryss, eller mer presist: En haug med rundkjøringer.

Da jeg gikk rundt på Klett forleden dag, oppdaget jeg fort at stedet sliter med det samme problemet som nesten alle andre bygdesentra: Bilene dominerer fullstendig. På Klett dominerer de enda mer enn andre steder, og som fotgjenger føler du deg som et romvesen, et fremmedelement, et hår i suppa.

LES OGSÅ: Stedet kommunen glemte

Joda, det går greit å parkere utenfor Klæt Kafé. Du kan ta en kaffe og rusle 25 meter bort til Bunnpris og kjøpe en kvikklunsj etterpå. Men hvis du for eksempel skal på auksjon i samfunnshuset et par hundre meter lenger unna, får du problemer. I rushtiden står bilene i stampe. Mens trafikken på E6 dundrer i bakgrunnen, siver eksosen fra lokaltrafikken inn over bordene på kaféen.

Men Klett har i det minste en kafé. Den er fra 1956, har beholdt sitt opprinnelige preg og kan bli et kultsted. Klett har et møtested og en husklynge som kan defineres som et sentrum. De har butikk og solstudio, bensinstasjon, samfunnshus og idrettsanlegg like ved. Skal jeg være ærlig, ser det nokså traurig ut, men Klett har faktisk en fordel, sammenliknet med mange andre tettsteder. Det har skjedd såpass lite i sentrum at det er fullt mulig å reparere skadene – i hvert fall hvis Trondheim kommune forstår at trailerne må bort. Mer om det senere.

LES OGSÅ: Måtte bruke fridager på grunn av lange bilkøer

Jeg har gått rundt i mange trønderske tettsteder det siste året. Nesten overalt har jeg sett sørgelige resultater av mangel på planlegging. Tettstedene har utviklet seg helt tilfeldig. Hvis noen har hatt lyst til å bygge en bensinstasjon, har de fått lov, på den tomta som tilfeldigvis var ledig. Hvis noen ville starte butikk? Jada, det er et par mål ledig bortafor Felleskjøpet. Sett i gang.

Jeg ser de samme tendensene på Klett, men utviklingen har stått såpass stille at det er håp. Først av alt må Trondheim kommune hive seg rundt og lage en såkalt kommunedelplan, som bystyret vedtok i 2010.

Samtidig må kommunen se nærmere på en plan som truer med å ta et enda tøffere strupetak på tettstedet. Statens Vegvesen har i dag en kontrollstasjon på Sandmoen som de vil flytte til området ved det nye krysset mellom E6 og E39. Det høres fornuftig ut, men for Klett innebærer flyttingen et alvorlig problem.

LES OGSÅ: Slik  planlegges ny kontrollstasjon på Klett

Sentrum plages i dag med en stor trailerparkering rett ved bensinstasjonen. Denne truckstop-en, som det heter, skulle vært flyttet til området der vegvesenet planlegger sin nye kontrollstasjon. Det blir visstnok ikke plass til begge deler. Nå frykter folk på Klett at trailerne i årevis blir stående der de er. Det vil helt opplagt hemme god sentrumsutvikling.

Folk på Klett har bodd midt i et anleggsområde i flere år og har vært prisverdig flinke til å holde ut. Kan Trondheim kommune forlange at de i tillegg skal leve i uvisshet om hva som skal skje de neste årene? Nei.

Siden -56: Klæt kafé har vært i drift siden 1956 og er omtrent som før. Sigrun Torp har arbeidet der i 25 år. 

Siden -56: Klæt kafé har vært i drift siden 1956 og er omtrent som før. Sigrun Torp har arbeidet der i 25 år.