Bruksendring: En kjeller på Singsaker bygges om til boligformål. Slike bruksendringer kan kommunen si nei til. 

Kommunen må sikre trehusene

Adresseavisen skrev i januar flere artikler om at Møllenberg blir mer og mer dominert av hybler og at mange bygårder forfaller. Nå viser det seg at det samme kan skje på Singsaker.

Kommunen må gjøre mye mer for å stoppe denne utviklingen enn de hittil har gjort.

En mulig misforståelse må først ryddes av veien: Trondheim trenger et stort antall studenthybler. Byen har en større andel studenter enn noen annen norsk storby. De er en styrke for byen, og det må tilrettelegges for at de får gode boforhold. Enhver by trenger også et stort antall utleieboliger.

LES OGSÅ: Beboerne frykter at Singsaker blir som Møllenberg

Når vi er kritiske til den store mengden hybler i noen bydeler, handler det med andre ord ikke om studentene eller om de som vil leie heller enn å eie bolig. Problemet er at alle bydeler fungerer best med en mangfoldig befolkning. Det er uheldig at studentene samles i gettoer. Både Møllenberg og Singsaker har en gammel trehusbebyggelse som må tas vare på. Hybelhus blir som regel dårligere vedlikeholdt enn bygninger der huseierne bor.

Det er prisverdig at velforeningene både på Møllenberg og Singsaker nå setter problemet på dagsorden. De får et vanskelig arbeid med å snu utviklingen, særlig når Trondheim kommune alltid svarer at det er lite de kan gjøre. Lovverket hindrer ikke at en huseier setter opp lettvegger og bygger flere soverom i en leilighet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Politikerne må redde Møllenberg

Mens vi venter på et bedre lovverk, kan kommunen likevel gjøre mye mer enn i dag. På Møllenberg er et stort antall loft og kjellere bygd om til hybler, og det samme er i ferd med å skje på Singsaker. I slike tilfeller kan kommunen si nei. Når en kjeller gjøres om til boligformål, er det snakk om en bruksendring som er søknadspliktig. Vi har inntrykk av at kommunen i mange år har vært altfor velvillig innstilt til bruksendringer. Antakelig har de heller ikke vært flinke nok til å hindre ulovligheter og forsikre seg om at forskriftene er fulgt.

Selv om lovverket ikke er godt nok, er det fullt mulig å gjøre mer for å styre utviklingen enn det Trondheim kommune har gjort.

LES OGSÅ LEDEREN: Forfallet på Møllenberg kan stoppes