Etterretningsleder Roger Berg i Verdal forteller at politiet bekjemper økningen i barnekriminalitet på flere måter, blant annet ved å være til stede der de unge er. 

Vi må være mer til stede for ungene

Trøndelag har dessverre fått mange flere unge lovbrytere de siste årene. Tallene er deprimerende. De er også overraskende, siden de bryter med den ellers svært positive utviklingen i norske ungdomsmiljøer.

Adresseavisen har de siste dagene fortalt om svært unge lovbrytere som sprer frykt i Verdal. Flere lokalsamfunn sliter med liknende problemer. Statistikken viser at ungdomskriminaliteten økte kraftig i hele Trøndelag i årene fra 2014 til 2017.

Antallet saker er oppsiktsvekkende, og det er spesielt illevarslende at lovbryterne ser ut til å bli stadig yngre. Trønderske barn og unge i alderen 10 til 14 år var innblandet i dobbelt så mange lovbrudd i 2017 som tre år tidligere. Antallet kriminalsaker i denne gruppa økte fra 185 til 371. Utviklingen er like negativ også blant dem som er 14 til 18 år gamle.

Denne utviklingen kan ikke fortsette. Politiet må øyeblikkelig gi ungdomskriminaliteten en svært høy prioritering. I Verdal er de i god gang, blant annet ved å være mer til stede der de unge oppholder seg.

LES OGSÅ: «Øragjengen» har vært kjent i flere år

Vi regner med at politiet i resten av Trøndelag følger etter. Men dette er ikke en oppgave for politiet alene. Skolen, omsorgsapparatet og ikke minst foreldrene må alle ta opp kampen mot den uheldige utviklingen.

Antall voldssaker blant de helt unge har de siste årene økt også i Oslo og andre steder i landet. Situasjonen roper på en nærmere analyse, for utviklingen har i mange år gått den andre veien. Utallige undersøkelser blant ungdom viser at «generasjon prestasjon» er svært veltilpasset. Senest denne uka kom det en studie som viste at voldsbruken blant de unge ble halvert i perioden fra 2007 til 2014.

Det som har skjedd de aller siste årene, er vanskelig å forstå. Ett mulig svar er at når en hel ungdomsgenerasjon strekker seg etter å være vellykket, kan det oppstå en motreaksjon blant dem som faller utenfor. Kan utviklingen også ha sammenheng med at foreldregenerasjonen er blitt mer selvopptatt?

Mens vi venter på en forklaring, kan vi være mer til stede for våre unge.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Trist at noen ønsker seg tilbake til tilstandene på 90-tallet