Stort prosjekt: Trondheim stasjonssenter er ikke ferdig tegnet, men fra Jernbanebrua kan usikten bli omtrent slik. 

Spektrum er smått, stasjonssenteret blir gigantisk

«Monsterhallen» på Nidarø blir nokså beskjeden. Utbyggingen ved jernbanestasjonen blir dobbelt så stor og mye mer synlig.

Utbyggingen på Nidarø møtte voldsom motbør og blir fortsatt heftig diskutert. Men prosjektet ble i realiteten avgjort i god tid før det folkelige engasjementet oppsto. Slik er det ofte i Trondheim. Motstanden mot store byggeprosjekter kommer så sent i prosessen at løpet kan være kjørt. Til og med politikerne kan få ubehagelige overraskelser. De kan si ja til prosjekter som har et omfang de ikke helt forstår.