«Faglige rettigheter svekkes. Hele bransjer står i fare. Sosial dumping er ikke lenger et fremmedord» skriver Steinar Westin. Bildet er fra 1. mai-toget i Oslo i 2015. 

Snuelige og usnuelige velferdsreformer

Ved årsskiftet er det gode grunner til å spå at EØS-avtalen blir den nye elefanten i rommet. Kan den norske velferdsstatens ordninger overleve under trykket av EØS og en globalisert økonomi?

På forsommeren i 2013 kom jeg til å skrive en artikkel i denne Signert-spalten med tittel «Usnuelige reformer». Den tok av på nettet, fikk jeg vite da sommerferien var over. Ennå har jeg ikke helt sett hvorfor. Kanskje var det dette umulige ordet usnuelig. Det står ikke engang som oppslagsord i den helt nye Norsk akademisk ordbok (noab.no). Men er en liketil fornorsking av ordet irreversibel – «noe som ikke kan reverseres eller snus», som det står i den samme ordboka.