Skal Trondheim nå målet om nullvekst i biltrafikken må det innføres strengere restriksjoner på biltrafikken enn i dag. Det spørs om politikerne tør å svinge pisken, skriver Adresseavisens kommentator. 

Hvem tør svinge pisken?

Langt tøffere tiltak er nødvendige for å unngå at biltrafikken øker i fremtiden. Spørsmålet er om politikerne tør å svinge pisken.

Byutredningen for Trondheim viser at det må kraftig kost til dersom veksten i biltrafikken ikke skal øke. I bunnen for all byutvikling og planlegging i Trondheim ligger forpliktelsen om nullvekstmålet fast. I en avtale med staten har Trondheim forpliktet seg til å sørge for at biltrafikken skal holde seg på samme nivå som i 2016. Dette til tross for at det, i følge utredningen, frem mot 2030 kommer til å bli om lag 40 000 nye innbyggere i trondheimsområdet som skal til og fra jobb, skole, trening og butikken.