Bystyret i Trondheim vedtok i går kveld budsjettet for 2018. Til tross for et til tider opphetet debatt, handler budsjettbehandlingen stort sett om å flytte på småpenger, skriver Adresseavisens kommentator. 

Store tall og små smuler

Budsjettmøtet er årets viktigste, men også kjedeligste møte i bystyret. Den politiske krangelen handler om smuler, og det er ikke lett å se hvor de store skillelinjene egentlig går.

De som følger budsjettdebatten i bystyret kan fort få inntrykk av at de politiske skillelinjene i lokalpolitikken er større enn de egentlig er. Et kommunebudsjett er viktig for de kommunale tjenestene som kommunen tilbyr oss som innbyggere. Men i virkeligheten er de fleste av milliardene allerede disponert til lønninger, sosiale utgifter, betaling av lån og lovpålagte oppgaver som en kommune skal sysle med.