«Integrering er å gi alle en meningsfull hverdag. Skal vi nå det målet er det ikke nok å være del av et bofellesskap, du må også være del av et arbeidsfellesskap, et opplevelsesfellesskap.» skriver Torgeir Anda. 

Utenfor fellesskapet

Milliarder og millioner svirrer i luften i disse budsjettider, enten det landets 1300 milliarder eller Trondheims 13 milliarder. Gjennomslag i budsjettet kan gi stemmer, men det er lett å glemme de stemmeløse. De som faller utenfor fellesskapet.

Vi lever i et overmåte rikt samfunn. De fleste som ikke er fornøyd med at budsjettene ikke blir bedre for dem, har det trolig rimelig bra likevel.