Rektor Gunnar Bovim ønsket mange jenter velkommen til NTNU under imatrikuleringen i august. Nå trengs flere gutter på mange fag der jentedominansen er stor. 

Guttepoeng verdt å prøve på «jentefag»

NTNU har lyktes godt med å få flere jenter til å studere teknologi. Nå må de gjøre et tilsvarende arbeid for å få flere gutter inn på jentedominerte fag. «Guttepoeng» kan være et nødvendig virkemiddel.

I mange år var det fullstendig mannsdominans på de tekniske fagene på gamle NTH på Gløshaugen. Da universitetet ga ekstrapoeng til kvinner som ville studere slike fag, økte kvinneandelen betraktelig. NTNU gikk foran og gjorde et verdifullt arbeid på dette området.

Nå må et liknende arbeid gjøres for å få en bedre kjønnsbalanse i fagene der kvinnene dominerer. På det nye, fusjonerte NTNU er kvinneandelen altfor stor i flere fag. Mellom 80 og 90 prosent av sykepleierstudentene er kvinner. Prosenten er svært høy også i fag som samfunnsmedisin, psykisk helse og pedagogikk.

Når vi får en ny diskrimineringslov fra nyttår, blir det anledning til å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere fag der jentene er i stort flertall. NTNU-styret anbefaler at kjønnspoeng skal vurderes på studier der ett kjønn dominerer.

Bedre kjønnsbalanse er en fordel for studiemiljøet og sannsynligvis også for læringsutbyttet. Det er i hvert fall ingen tvil om at arbeidsplassene og næringslivet har godt av begge kjønn er godt representert. Særlig i helsevesenet, i barnehager og skoler er det i dag behov for flere godt kvalifiserte menn.

LES OGSÅ: Styrelederen ønsker seg flere kvinner i NTNU-ledelsen

Kunnskapsdepartementet krever at man forsøker andre tiltak før man eventuelt gir ekstrapoeng til ett kjønn. Rekrutterings- og informasjonskampanjer er noe av det som bør prøves før man tyr til ekstrapoeng. I fagene der kvinnedominansen er sterkest, er vi likevel redde for at så sterk lut må til.

I en ideell verden burde det utelukkende vært karakterene som avgjorde om man kom inn på ulike studier. Men god kjønnsbalanse er en fordel for hele samfunnet, og kjønnskvotering er i enkelte tilfeller nødvendig. Pappakvote og bestemmelsen om at begge kjønn må være godt representert i styrene i store, børsnoterte selskap, er eksempler på det.

LES OGSÅ LEDEREN: Utvidet fedrekvote er nødvendig

Ekstrapoeng for få bedre kjønnsbalanse på universitetene er et tiltak i samme kategori. I noen tilfeller må dette verktøyet faktisk brukes.