Pavens ord: Stein Arne Sæther mener det er «umulig å komme unna samfunnsanalysen som pave Frans leverer. Hans helhetlige forståelse av at klimaforstyrrelser, forurensing, ressursforbruk og ikke minst fattigdom og ufrihet også henger sammen med en økonomisk verdensordning som har spilt fallitt.» 

Pave Frans får sagt det

Timeglasset er i ferd med å renne ut. Naturen tåler ikke mer. Hvorfor gjør vi ikke noe med det?

Vi har hørt det så ofte at det går inn det ene øret og ut av det andre. De fleste av oss erkjenner i større eller mindre grad problemet, men vi klarer ikke eller vil ikke endre livsstil. Hvorfor bare jeg?