Klagestorm: Lenge før det første programm et med hijabkledde Faten Mahdi Al-Hussaini var sendt, hadde Kringkastingsrådet mottatt flere tusen klager. 

Trist sending fra sutrerådet

Hijab er én ting, men hvor kan man klage over de provoserende sendingene fra Kringkastingsrådets møter?

«Tråkk ikke på meg!» står det på de gule flaggene til Tea Party-bevegelsen. Torsdag sluttet et norsk, offentlig oppnevnt, teselskap seg til kravet. Under dekke av å støtte folkets rett til å være mot hijab og for kors, sutret flere medlemmer av Kringkastingsrådet over at kringkastingsjefen ikke tydelig nok skilte mellom hatefulle ytringer som var sendt direkte til ham, og like hatefulle ytringer som ble sendt til rådets innboks. Denne sorteringen av poteter fra pottitter var enda en sterk søknad om å få rådet nedlagt. Ære være Elin Ørjasæter, som gikk foran med et godt eksempel og trakk seg. Begrunnelsen hennes var riktignok en eneste stor misforståelse, men resultatet var utmerket.Nestleder Kjersti Thorbjørnsrud, medieforsker ved Institutt for samfunnsforskning, trakk seg dessverre ikke. Flere tiårs strev for å heve medieforskningens anseelse gikk fløyten da hun påsto at så vidt hun visste, bestemte ikke kringkastingssjefen den redaksjonelle dekningen av bråket om programserien «Faten tar valget.»