Sylvi Listhaug mnener menneskerettighetene er «en utfordring» i kampen mot terrorisme. 

Menneskerettighetene må vernes

Respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.

Det er derfor svært beklagelig at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at vi bør utfordre disse rettighetene.

Norge har en internasjonal posisjon som fredsnasjon og har alltid vært blant de første til å kritisere brudd på menneskerettighetene i andre land. Dette har det vært bred, tverrpolitisk enighet om. Sylvi Listhaugs uttalelser på Dagsrevyen torsdag kveld var derfor et oppsiktsvekkende brudd med lange tradisjoner i norsk politikk.

LES OGSÅ: Siv Jensen mener Norge må utfordre internasjonale konvensjoner

Riktignok uttalte hun seg på vegne av Fremskrittspartiet, men vi har aldri hørt en statsråd si at Norge bør utfordre rettigheter som er en hjørnestein i alle vestlige demokratier. Det er vanskelig å tolke henne annerledes enn at hun anser menneskerettighetene som et problem, i hvert fall når det gjelder terrorbekjempelse.

På Dagsrevyen var hun særlig opptatt av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Hun sa ordrett at «vi bør utfordre disse konvensjonene» og at EMK er utfordrende for de enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere.

Årsaken til at menneskerettighetene kan skape problemer, er at hun vil låse et stort antall asylsøkere inne i lukkede mottak. På Trandum utlendingsinternat gjøres dette også i dag med asylsøkere som har fått avslag, men som ikke vil reise hjem. Men Frp vil gjøre det samme med alle asylsøkere når det oppstår tvil om de har oppgitt riktig identitet.

Listhaug uttaler seg som om alle disse kan mistenkes for å være potensielle terrorister. Å sperre mennesker inne fordi de tilhører en bestemt gruppe, er et klart brudd på menneskerettighetene. Alle mennesker skal behandles som individer.

Selvfølgelig må Norge gjøre alt som er mulig for å beskytte sine borgere mot terror. Men vi kan ikke bekjempe terror ved å svekke de samme verdiene som terroristene angriper. Da hjelper vi terroristene med å nå sitt langsiktige mål. De vil ødelegge selve grunnmuren for vestens demokratier.

LES OGSÅ LEDEREN: Integrering er det beste middelet mot terror