Vokser: Senterleder Finn Dybdalen ved City Syd er fornøyd med utviklingen i første halvår. Men omsetningen har sunget ved fem av de sju største kjøpesentrene i Trondheim. 

Kjøpesenter-stagnasjon er ingen ulykke

Omsetningen har sunket på fem av de sju største kjøpesentrene i Trondheim det siste halvåret.

Vi ønsker handelsnæringen alt godt, men etter en voldsom omsetningsøkning i mange år, kan den siste utviklingen være en sunn korrigering.

Sammenliknet med folketallet, er Norge et av de land i verden som har flest kjøpesentre. Ingen andre land i Europa har så mange kvadratmeter kjøpesenter per innbygger. Veksten har vært enorm i mange år, og i Trøndelag økte nesten alle kjøpesentrene omsetningen i 2016. Kundene la igjen 14 milliarder kroner på trønderske kjøpesentre i fjor.

Den synkende omsetningen i kjøpesentrene første halvår 2017 sammenliknet med første halvår 2016, er ikke stor, og flere av sentrene peker på spesielle forhold som forklaring. Men det vil ikke være noen ulykke om det over tid viser seg at kjøpesenterveksten avtar eller stopper opp.

Selv om folketallet i Trondheim har vokst i mange år, har forbruket vokst mye mer. Høyt forbruk er uheldig for klimaet, og en stadig større del av pengene vi har lagt igjen i butikkene har gått til unødvendig forbruk.

Forretningene i Midtbyen har hatt en enda dårligere omsetningsutvikling enn kjøpesentrene. De fem første månedene i år sank handelen innenfor elveslyngen med over fire prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Midtbyens andel av handelen i Trondheim har sunket gjennom mange år, mens kjøpesentrene har vokst. Foreløpig vet vi ikke om denne tendensen vil snu, men det er i hvert fall ingen ulempe for aktiviteten i Midtbyen at kjøpesentervesten stagnerer.

Hvis den synkende omsetningen skyldes at folk heller handler på internett enn i lokale forretninger, er det en beklagelig utvikling for hele handelsnæringen. De som driver butikker, har uansett ikke noe annet valg enn å tilpasse seg et skiftende marked. Urealistisk optimisme er et dårlig utgangspunkt for sunn forretningsdrift. Tallene Adresseavisen la frem torsdag, kan derfor få en positiv effekt ved at næringsdrivende planlegger med forsiktighet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kjøpesentrene tar strupetak på Midtbyen