Utstilling i Trondheim: Enkelte medier har tidligere feilaktig rapportert at Body Worlds hadde brukt kropper fra henrettede kinesiske fanger i utstillingene. Gunther von Hagens avviste påstanden i sin helhet allerede i 2005, skriver artikkelforfatterne.  Foto: Richard Sagen

Opphavet til kroppene i «Body Worlds» stammer fra et donasjonsprogram

«Gunther von Hagens’ Body Worlds» er de originale anatomiske utstillingene som ble skapt i 1995 av oppfinneren av plastinering, Dr. Gunther von Hagens. Dr. von Hagens er bare tilknyttet utstillinger som bærer navnet Body Worlds, eller Körperwelten på tysk.

Plastinering brukes i anatomi for å bevare kropp eller kroppsdeler. Vann og fett erstattes av plastmaterialer.

Dette danner eksemplarer som kan berøres, som ikke lukter eller brytes ned, og som beholder selv de fleste egenskaper fra den opprinnelige prøven.

LES OGSÅ: Jeg blir kvalm og får respekt for kroppenAlle plastinerte helkropp-eksemplarer utstilt i Gunther von Hagens’ Body Worlds-utstillinger stammer fra et særskilt donasjonsprogram etablert i Heidelberg, Tyskland, tidlig på 1980-tallet, senere administrert av Institutt for plastinering.

I dag administrerer Institutt for plastinering en donorliste på mer enn 16000 individer, som har testamentert sine kropper til Instituttet for offentlig medisinsk allmennutdanning. Over 1900 av dem er nå avdøde. Det er hovedsakelig tyskere og nordamerikanere på donorlisten.

LES OGSÅ: Profitt fra 13 døde kropperEt lite antall eksemplarer i Body Worlds-utstillingene, som foster, ble anskaffet fra etablerte morfologiske institutter, som anatomi- og patologiprogrammer og historiske anatomiske samlinger som er over 70 år gamle.

Institutt for plastinerings kroppsdonasjonsprogram og alle dokumenter knyttet til det blir gjennomgått årlig av byen Heidelberg i Tyskland. En lokal notarius publicus bekrefter regelmessig dokumentasjonens, slik som dødsattest og samtykkeskjemaer, ekthet.

Alle dokumenter har blitt gransket og godkjent av en rekke institusjoner over hele verden. Noen organisasjoner har sendt juridiske rådgivere til Heidelberg for å gjennomgå og bekrefte legitimiteten til programmet.Blant dem var to etiske komiteer nedsatt av California Science Center i Los Angeles og Museum of Science and Industry i Chicago, som hadde Body Worlds-utstillinger i 2005. Sammendraget av California Science Centers etiske gjennomgang, som ble fornyet i 2017, er tilgjengelig på nett.

Mer informasjon om programmet og donasjonsbrosjyre er tilgjengelig på www.bodydonation-plastination.comFlere andre anatomiske utstillinger – med lignende navn og inspirert av Body Worlds – har tatt i bruk Dr. von Hagens’ plastineringsteknikk, og ofte etterlignet disseksjonsprinsipp-ene og didaktiske presentasjoner.

Dette har skapt forvirring blant media og publikum om opprinnelsen til kroppene som ble brukt i Body Worlds-utstillinger og om rettshåndhevelse i forbindelse med ikke-relaterte utstillinger.

LES OGSÅ: Døde mennesker på museum

Senest ble publikum forvirret av franske og andre medier som feilaktig henviste til og refererte til Dr. Gunther von Hagens og Body Worlds, da de rapporterte om en utstilling av menneskelige levninger som ble arrangert i Frankrike, og som ble beordret til å bli stengt av en fransk domstol. Dette var imidlertid ikke en Body Worlds-utstilling, eller knyttet til Dr. von Hagens. Faktisk har Body Worlds-utstillinger ikke blitt vist i Frankrike i det hele tatt.

Denne og andre ikke-relaterte utstillinger er på ingen måte tilknyttet, sponset eller godkjent av Body Worlds, Institutt for plastinering og de tilknyttede organisasjonene (Gubener Plastinate GmbH og von Hagens Plastination).Listen over faktiske og fremtidige Body Worlds-utstillinger finnes online: http://www.bodyworlds.com/en/exhibitions.htmlEnkeltmedier har tidligere feilaktig rapportert at Body Worlds hadde brukt kropper fra henrettede kinesiske fanger i utstillingene. Gunther von Hagens avviste påstanden i sin helhet allerede i 2005, siden det var faktisk feil. Påstandene ble undersøkt og bevist å være ubegrunnet av den høyeste domstolen i Tyskland. Flere medier ble pålagt midlertidige forføyninger for å forhindre videre formidling av falske utsagn.