Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.  Foto: Mariann Dybdahl

Profitt fra 13 døde kropper

Dette innlegget er korrigert  fordi det var en annen, men svært lik utstilling som ble forbudt i Frankrike.

Tirsdag 2. juni åpnet utstillingen med 13 døde kropper i Vitenskapsmuseet som opptakt til den stjernespekkede Starmusfestivalen i Trondheim. NTNU står som arrangør, og publikum kan bruke penger på å vandre rundt, og la seg gispe og forbløffe av denne oppstilling som ignorerer døden og tiden.

LES OGSÅ: Døde mennesker på museum

For ifølge Adresseavisen får du «se alt som finnes under huden på et menneske – skjelettet, muskler, organer og blodåresystemet. Kroppene står i ulike positurer, og vi får se alt fra en brannmann til en sjakkspiller.» Nysgjerrigheten er drivkraften, mens verdigheten og anstendigheten er lagt på is. Utstillingen inngår i en trend som gjør opprør mot død og nedbryting, slik vi ser når enkelte vil betale en stor sum for å fryses ned.

LES MER OM UTSTILLINGA BODY WORLDS

«Body world vital» ser jeg som et spill med liv og død. 13 døde kropper har fått rollen som spøkelser i ulike situasjoner; de sykler, eller danser ballett. Det er døde fostre. Deres kroppsvæsker er byttet ut med plastikk i den hensikt å bevare dem. De er hudløse. De døde er fratatt sine navn, sin identitet- i et arrangement som ikke henviser til noen sannhet. Arrangøren spiller på affekt, på menneskets angst for oppløsningen, for smuldringen av kroppen. Kun kalk kan bryte ned de plaststøpte kroppene.

I Frankrike ble en annen , men  lignende utstillingen forbudt ved lov. Dommeren i Paris uttalte at «kirkegårdene er det rette sted for kroppene, og dette spill med kroppene for kommersiell profitt, viser mangel på respekt for den døde». 24 timer fikk arrangøren på seg til å stenge utstillingen. Her viser Frankrike hva kultur er. Ifølge fransk presse var det også usikkerhet med hensyn til samtykke fra de døde i den aktuelle utstillingen, og omstendigheten rundt deres død i Hong Kong.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Få øynene opp for museumsbyen Trondheim

Marie Holzmann, som er president for «solidaritet Kina», uttalte den gang følgende om forbudet i Frankrike: «For meg er denne seieren humanitetens seier mot en form for barbari. Å forandre kropper til objekter, og plassere dem i groteske posisjoner- noen spiller sjakk, noen sykler- er krenkende, imot loven og moralen.»

En ting er å bruke kropper til medisinsk forskning, men her er de brukt i en spektakulær utstilling. Professor Ivar Skjåk Nordrum hevder i UA at utstillingen gir mening i et utdanningsperspektiv, men det finnes svært gode alternative måter å gjøre dette på. Videre hevder han at dette gir publikum mulighet til å se et dødt menneske, men det er nettopp dette arrangøren fornekter ved sitt spill. Men var de 13 døde noensinne i en posisjon til å gi fullmakt? Hvordan kan en noensinne vite?

Éric Philippe, som er fransk professor i anatomi ved Laval universitet, kjenner «et dypt ubehag» med tanke på at kroppene skulle bli brukt uten samtykke. «Det plager meg voldsomt», sier han: «Jeg er enig i at vi bør oppdage hvem vi er, og at vi bør respektere og elske kroppen, men man kan ikke spille med kroppen til en annen. Jeg tør ikke engang tenke på det», understreker han.