Menn på vei ut: «Sønner fra de nederste ti prosentene blant norske familier har fått det verre på alle områder for livskvalitet som forskerne har undersøkt; inntekt, utdanning, helse, familieetablering og forventet livslengde» skriver Sven Egil Omdal. 

Mannens tid er på hell

Vi lever i testosteronalderens siste fase. Det ser kanskje ikke slik ut på bildene av Donald Trumps nærmeste krets, men mannens tid er på hell.

Tre dager etter at han tiltrådte, satte president Trump seg til skrivebordet for å undertegne en presidentordre som vil forverre livet for millioner av kvinner. Rundt ham sto utelukkende menn.

«Mottrekket er åpenbart: Vi trenger en skole som gir den fattige gutten samme mulighet som den velstående jenta, en skole bemannet med lærere som har tid og kunnskap til å gi den støtten som den fattige ikke får hjemme.» skriver Sven Egil Omdal. 

«Mottrekket er åpenbart: Vi trenger en skole som gir den fattige gutten samme mulighet som den velstående jenta, en skole bemannet med lærere som har tid og kunnskap til å gi den støtten som den fattige ikke får hjemme.» skriver Sven Egil Omdal.