Forutbestemt: Betingelsene for et sunt liv er ulikt fordelt. Måten folk lever på, har ikke ene og alene «skylda» for sykdom, mener Signert-forfatter.   Foto: Reuters Creative

Før hadde ikke folk en livsstil

Det er lett å synse om andres livsstil. Men er begrepet oppfunnet av rikfolk for å få fattigfolk til å oppleve at de har skyld i egen sykdom?

For halvannen uke siden hadde vi ved vårt medisinske fakultet en doktordisputas som satte tankene i sving hos mange.