Melkekua: Veksten i norsk økonomi har vært godt smurt av raus bruk av oljepenger. Dette kan ikke fortsette. Vi mangler vilje til å omfordele fra rik til fattig, fra menn til kvinner, fra by til distrikt, og fra fossilt til grønt, skriver Valen. Bildet er fra Osebergplattformen.   Foto: Foto: Helge Hansen, NTB Scanpix

Noen må gi, så andre kan få mer

Framover kan det bli trangere. Da må politikerne tvinges til å prioritere hardere – og til å være ærligere.

Nylig kom et dokument alle landets politikere, økonomer og synsere legger stor vekt på, men som nok ikke er noen kioskvelter ellers: Perspektivmeldingen. «Perspektivmeldingen» uttales med stort alvor, vekt på første «i» og en antydning av «ø» mot slutten («Perspekk-tiiiv-meldingøhn») samtidig som det ene øyenbrynet heves litt, så du gir skråsikkert uttrykk av å ha lest hele trykksaken. Men det er så klart ingen som leser hele trykksaken).