Delingsøkonomi: Adresseavisen skrev sist høst om at Easybnb startet opp i Trondheim. De leier ut boligen din for deg gjennom Airbnb. 

Delingsøkonomi er fremtiden

Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked.

Vi som er født mellom starten av 1980-tallet og årtusenskiftet blir kalt millenniumgenerasjonen. Vi bidrar med å endre, utvikle og utfordre det tradisjonelle arbeidslivet.