Forsvar for fastlegeordningen: «Den norske fastlegeordningen er unik på verdensbasis», skriver Kari Løvendahl Mogstad. 

Fastleger jobber med hele pasienter

Forleden satt jeg og snakket med en pasient som forsker på kunstig intelligens, og ble lettet da han fortalte at det ikke var fare for at jeg som lege ble byttet ut med en robot med det første. Det var da enda godt å vite.

Egentlig har jeg ikke vært så veldig redd for å bli byttet ut med en robot heller, for jobben som fastlege går langt utenom pensum i en lærebok og tar uforutsigbare veier.

Trist: «Å skrote en gjennomprøvd ordning, til fordel for fragmenterte løsninger som er basert på synsing, uten vitenskapelig forankring er både trist og historieløst», skriver Kari Løvendahl Mogstad. 

Trist: «Å skrote en gjennomprøvd ordning, til fordel for fragmenterte løsninger som er basert på synsing, uten vitenskapelig forankring er både trist og historieløst», skriver Kari Løvendahl Mogstad.