Unge entreprenører: «Flere og flere skoler tar inn entreprenørskap som fag eller prosjekt. Jeg tror, med riktig veiledning, at dette er et fag som kan bevisstgjøre ungdommene til å identifisere sine egne styrker og samtidig anerkjenne medelevers styrker og egenskaper.» skriver Marianne Danielsen.   Foto: Illustrasjon: Cecilie Øien.

Kunsten å velge rett

Jeg tror nok at jeg kunne ha tatt riktigere valg om jeg hadde kjent meg selv bedre.

Jeg skulle ønske at noen hadde fortalt meg om verdier, styrker og egenskaper da jeg var i slutten av tenårene. At noen hadde veiledet meg slik at jeg kunne ha, basert på mine egne forutsetninger, blitt mer bevisst på hva som var viktig for meg og hva jeg var god på. Noen som hadde fortalt meg at jeg burde forsterke mine sterke sider, og ikke være så opptatt av det jeg ikke mestret. Det hadde gjort meg sterkere og mer selvsikker når jeg trengte nettopp det.